* FREE - besplatna dostava za narudžbe u EU iznad 250,00 eur 

Međunarodna isporuka EU i Srbija, Bosna i Hercegovina /

Pitanje? Pozovite Viber/WhatApp/Tel : +386 31654958, govorimo Hrvatski

Reklamacija/povrat robe

Žalbe i povrat proizvoda

Prilikom vraćanja predmeta prodavaču morate priložiti obrazac za otkaz. Priložite i kopiju računa.

Adresa za prosljeđivanje (slanje) predmeta prodavatelju je:

Portia, Denis Šift  s.p. ( Vračanje proizvoda  perika.eu ) Prvomajska ulica 9 2310 Slov.Bistrica Slovenija.

1.) Reklamacija/povrat robe
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

ako je isporučena roba koja nije naručena i
ako je isporučena roba koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.U takvim slučajevima  se obvezuje naše podueče reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva (reklamacije) ili duže, ako je tako naknadno dogovoreno.

Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži sa svim priloženim dijelovima. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne uporabe te proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Potrošač mora vratiti predmet prodavaču neoštećenom i u nepromijenjenoj količini, osim ako je predmet uništen, neispravan, izgubljen ili smanjena njegova količina, a da potrošač nije kriv. Potrošač proizvoda ne smije slobodno koristiti do raskida ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri potrebnoj za utvrđivanje stvarnog stanja. Odgovornost potrošača je da smanji vrijednost robe ako je smanjenje rezultat ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Potrošač ne može slobodno koristiti robu dok ne raskine ugovor. Potrošač može pregledati i testirati robu u mjeri koja je potrebna da se utvrdi stvarno stanje.

Prilikom povlačenja iz ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom i korisniku se neće vratiti. Na TRR korisnika ili drugog sredstva za plaćanje vraća se samo uplaćeni iznos, ako korisnik to izričito zatraži. Poklon vaučer smatra se načinom plaćanja nakon raskida ugovora, a iznos se također vraća korisniku.

Poduzeče  će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismenim putem na adresu sjedišta:

Portia, Denis  Šift s.p. Prvomajska ulica 9  2310 Slov.Bistrica ( web perika.eu )

Troškove slanja snosi pošiljalac, osim ako se unaprijed ne dogovore drugačije. Pošiljka s otkupninom nije prihvaćena.

 

2.)  PRAVO NA JEDNOSTARNI RASKID UGOVORA
Kupac može otkazati ugovor bez da da navodi razlog, u roku od četrnaest (14) radnih dana od dana kada je kupac primio proizvod/e. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem ili elektroničkom poštom  u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrazca za jednostrani raskid ugovora iz donjog dijela.  To može učiniti tako da propisan obrazaca šaljete an e-mail prodavatelja.

Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. 14 dana povrat (otkaz ugovora)

Potrošač mora obavijestiti tvrtku na na e-mail prodavača u roku od 14 dana od preuzimanja robe, bez povlačenja razloga za svoju odluku. Rok počinje teći jedan dan od dana prihvaćanja oziroma kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed  pošiljka robe. Jedini trošak koji se potrošaču naplaćuje u vezi s otkazivanjem ugovora jest trošak povrata robe (koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe i ovisi o tome je li pošiljka / paket / teret) i trošak provizja paypala ako je bilo plaćenje sa paypalom ili karticama paypal.  Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od 14 dana nakon što je poslano obavijest o otkazivanju (kupnja).

U slučaju otkaza ugovora i povrata robe kupac je odgovoran za svako umanjivanje vrijednosti robe koja je rezultat prekomjerne i neprimjerene uporabe proizvoda. Povrat novca kupcu se obavlja razmjerno utvrđenoj umanjenoj vrijednosti.

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu pripada potrošaču sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, i to kako slijedi:

  • Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.
  • U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 98. Zakona o zaštiti potrošača.
  • Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
  • U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok od 14 dana počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.
  • Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku proizdvoda nazad samnjen za provizije banćnih troškova kao paypal ako je bilo proizvod plača sa paypalom ili karticama master i visa.

Kupac snosi troškove vraćanja robe u slučaju da koristi svoje pravo jednostranog raskida ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora , prodvatelj će bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana kad je primio proizvoda natrag i zaprimio   obavijest  o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču vrjednost proizvoda kojog je  platio na temelju ugovora.

Prodavatelj  će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.  Uplate će biti vraćene u najkraćem mogućem roku i najkasnije u roku od  14 dana od primitka primanja proizvoda natrag.  Da bi se osigurala točnost, točnost i pravovremenost povrata novca, kao i omogućila evidencija o uplatama, povrat plaćanja kupcu vrši se isključivo prijenosom na njegov transakcijski račun.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Prodavatelj će izvršiti povrat novca služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje priroda , obilježja  i funkcionalnosti robe.

ZVTpot v43d. Članak 2. predviđa da poduzetnik vraća plaćanja primljena potrošaču istim načinom plaćanja kao i potrošač, različitim ako je potrošač izričito zatražio uporabu drugog načina plaćanja i ako potrošač kao rezultat ne snosi nikakve troškove i da potrošač snosi samo troškove u vezi s otkazivanjem ugovora, nadoknadu robe, osim ako društvo snosi društvo ili ako društvo unaprijed ne obavijesti potrošača da im se te troškove naplaćuju.

 

Povrat robe koja je primljena u roku otkaza ugovora (  14 dana )  smatrat će se obavijesti o odustajanju.

Proizvođač proizvoda također propisuje svoju originalnu ambalažu (u skladu s člankom 36. Zakona o zaštiti potrošača). Kako je ambalaža sastavni dio proizvoda, ona bi se trebala priložiti i u slučaju otkazivanja ugovora jer je u izvornom stanju u trenutku primitka pošiljke bila u izvornom stanju, dakle neoštećena i u istoj količini. Ako trgovac procijeni da roba nije vraćena u istom (izvornom) stanju kao kad je isporučena kupcu, potonji zadržava pravo na naknadu ili na ponovni – i ovaj put nepovratno – isporučiti takvu robu kupcu o svom trošku.

U iznimnim slučajevima, kada se proizvodi ne vrate u skladu sa ZVPot, možemo potrošaču ponuditi kupnju proizvoda uz odgovarajuću nadoknadu koja se utvrđuje zapisom po povratku. Smanjeni otkup se uzima u obzir kada se potrošaču potvrdi e-poštom. Potrošač ima koristi od spomenute otkupnine samo kada naručuje drugi proizvod jednake ili veće vrijednosti.

Molimo ispunite obrazac prilikom podnošenja ostavke, vraćanja ili zamjene proizvoda:

OBRAZAC

Kada odustanete od ugovora, morate prodavatelju dostaviti izjavu ili obrazac za odustajanje. Priložite i kopiju računa.

Možete ispisati obrazac – preuzmite obrazac za vraćanje proizvoda.

OBRAZAC -email

Obavijest o otkazivanju ugovora i povratu pošiljke treba poslati na adresu prodavatelju:

Također možete posjedovati e-poštu sa sljedećim sadržajem:

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima Portia, Denis Šift s.p. Prvomajska ulica 9 2310 Slov.Bistrica Slovenija :

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________

Datum i br. račun: _______________________

Ime i prezime kupca: ______________________

………………………………………….. …………………………………………..

 

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

  1. o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
  2. o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, ili po posebnoj naružbi kupaca proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.
  3. Mogućnost odustajanja od ugovora nije moguća prilikom kupovine softvera ili audio i video medija ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat.
  4. Mogućnost odustajanja od ugovora nije moguća prilikom kupovine otvorenh krema ako je potrošač otvorio kutijo i je proizvod vidljivo upotrebljan.

Firma Portia, Denis Šift s.p.  ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja ili poslovanja Web shopa perika.eu .  Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.perika.eu . Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja, stoga se savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

————————————————– ——————————————–

POSEBNI UVJETI povrata medicinskih proizvoda zbog CORONA VIRUSA:

1. POVRAT SVIH KOLEKCIJA VLASULJA MARKE ELLEN WILLE

– sve kolekcije perika ELLEN WILLE tretiraju se kao medicinski uređaji, tako da se prilikom povrata kupcu naplaćuje trošak od 25,00 eura za dekontaminaciju.

Dekontaminacija je proces kojim iz određenog prostora ili prostora uklanjamo kontaminante – štetne tvari i na taj način sprječavamo negativne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.To je proces uništavanja patogenih mikroorganizama na korištenom materijalu koji se provodi prije čišćenja . Sva korištena oprema mora biti dekontaminirana. Svrha je smanjiti rizik od infekcije za osoblje koje čisti ove uređaje i priprema ih za sterilizaciju te ukloniti organske i anorganske nečistoće iz materijala. Prilikom rukovanja kontaminiranim materijalom treba koristiti rukavice. Dekontaminacija se izvodi termički ili kemijski

2. POVRATI NOVCA I ZAMJENE za perike se za kupca vrše samo jednom o trošku tvrtke. Ako kupac želi promijeniti vrećicu drugi put, naplatit će mu se dodatni trošak od 50,00 eura, budući da se samo one vraćaju dobavljaču u SAD-u.

Želimo Vam ugodnu i povoljnu kupovinu!

Slov.Bistrica ,01.01.2022

Portia

MOJ RAČUN
Lista želja
Prijava
Stvorite račun


Odaberite sve načine na koje želite čuti od nas

Vaši osobni podaci koristit će se za podršku vašem iskustvu na cijelom web mjestu, za upravljanje pristupom vašem računu i u druge svrhe opisane na mreži na stranici o privatnosti i sigurnosti pravilima privatnosti.

Oporavak lozinke

Izgubili ste lozinku? Molimo unesite vaše korisničko ime ili email adresu. Primit ćete putem poruke e-pošte poveznicu za izradu nove lozinke.


Košarica 0

NEDAVNO POGLEDANO 0